Comunicació interna

La comunicació interna al TERMCAT s’articula especialment al voltant de l’aplicació informàtica Yammer, una xarxa que permet compartir informació del dia a dia de l’activitat de cadascun dels membres de l’organització, i també informació externa.

També són una via de comunicació interna de l’organització i de formació els tallers oberts a tot el personal, que permeten presentar-hi projectes, intercanviar opinions i plantejar dubtes i comentaris sobre maneres de treballar.

Aquest any 2021 se n’han dut a terme 16, en format no presencial. Aquesta xifra representa un augment important respecte d’anys anteriors, i es pot interpretar com una consolidació d’aquesta mena de trobades, que s’adeqüen molt bé a les necessitats i a les possibilitats de treball del Centre. S'hi han tractat aspectes diversos del treball terminològic com ara qüestions metodològiques, l'activitat del Servei de Consultes, l'activitat de normalització o el seguiment de les xarxes socials; també, la casuística dels projectes que s'han publicat durant l'any. Igualment, altres aspectes transversals com ara la planificació dels projectes, el tractament de la producció nova o qüestions de recursos humans vinculades als projectes en curs.

A banda d’això, el personal del Centre duu a terme reunions en què es debaten aspectes de caràcter laboral i organitzatiu, convocades i coordinades pels representants sindicals.