Gestió del personal

Condicions laborals

Durant l’any s’han dut a terme les accions següents:

 • Manteniment del pla de contingència i de reincorporació en funció de l’evolució de la covid.
 • Adquisició de pantalles, teclats, ratolins i auriculars per facilitar el teletreball.
 • Continuïtat de les activitats de control i vigilància de la salut per a cadascun dels llocs de treball:
  - Accions de manteniment de l‘immoble (revisió dels extintors, les alarmes del local i els aparells d’aire condicionat, neteja addicional amb motiu de la pandèmia).
  - Oferiment de passar un reconeixement mèdic de caràcter voluntari a tots els treballadors.
 • Actualització del Pla de prevenció i reunions de seguiment de prevenció.
 • Seguiment dels tràmits per a l’adhesió del personal laboral del Centre al VI Conveni del Personal Laboral de la Generalitat.

A més, tot el personal ha tramitat la sol·licitud de signatura digital per a signar electrònicament la documentació que ho requeixi.

Formació del personal

Durant l’any, 19 persones han fet algun tipus de formació. Això s’ha concretat en 49 accions formatives orientades al desenvolupament de les tasques de cadascun dels llocs de treball, formació en teletreball i en llengua catalana.

Llengua i terminologia

 • "Usando palabras para entender el mundo. La importancia de la comunicación científica"
  Fundació Dr. Antoni Esteve
  Durada: 45 min
  Assistència: Anna Llobet
  En línia, 13 de febrer
 • Jornada virtual sobre terminologia DIKA
  Institute of Croatian Language and Linguistics
  Durada: 5 h
  Assistència: Sandra Cuadrado
  En línia, 5 de març
 • Com redactar un informe mèdic
  Fundació Dr. Antoni Esteve
  Durada: 1,5 h
  Assistència: M. Antònia Julià
  En línia, 17 de març
 • Curs de català SUFICIÈNCIA 1
  CPNL
  Durada: 45 h
  Assistència: Marcos Urbina
  En línia, del 28 d’abril al 30 de juny
 • XVIII Jornada SCATERM. La terminologia en la comunicació de la COVID-19
  SCATERM
  Durada: 3 h
  Assistència: Cristina Bofill, Jordi Bover, Elisabeth Casademont, Glòria Fontova i M. Antònia Julià
  En línia, 27 de maig
 • XII Jornada sobre l’Ús del Català a la Justícia: “El dret d’opció lingüística a la justícia, amb una mirada internacional”
  Consell dels Il·lustres Col·legi d'Advocats de Catalunya (CICAC)
  Durada: 2 h
  Assistència: Elisabeth Casademont
  En línia, 28 de maig
 • Curs de català SUFICIÈNCIA 2
  CPNL
  Durada: 45 h
  Assistència: Marcos Urbina
  En línia, del 22 de setembre al 13 de desembre
 • Jornada sobre la qualitat lingüística
  Institut d’Estudis Catalans
  Durada: 4,5 h
  Assistència: Jordi Bover i Xavier Fargas
  Institut d’Estudis Catalans, 8 d’octubre

Direcció estratègica i qualitat

 • Formació per a la supervisió del teletreball per a personal del sector públic
  Escola d’Administració Pública
  Assistència: Xavier Fargas
  Durada: 8 h
  En línia, del 27 de setembre al 8 d’octubre
 • Gestiona los esfuerzos de innovación más eficientemente: Método Kanban y cómo aplicarlo - Aula Virtual
  Barcelona Activa
  Durada: 3 h
  Assistència: Jordi Bover
  En línia, 27 d’octubre
 • Curs bàsic de transparència, accés a la transparència, accés a la informació pública i bon govern
  Escola d’Administració Pública
  Durada: 4 h
  Assistència: Pilar Hernández
  En línia, 4 i 5 de novembre
 • Curs d'aprofundiment en matèria de transparència, accés a la informació pública i govern obert
  Escola d’Administració Pública
  Durada: 10 h
  Assistència: Pilar Hernández
  En línia, 8, 10, 15, 17 i 22 de novembre
 • III Congrés Mediació i ADR
  CICAC
  Durada: 13 h
  Assistència: Maria Navas
  Mataró, 25 i 26 de novembre

Gestió econòmica

 • Taller de resolució de dubtes i novetats de l'RPC, per a usuaris avançats
  Escola d’Administració Pública
  Durada: 4 h
  Assistència: Cristina Fernández
  En línia, 25 de gener
 • Novetats tributàries de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2021
  Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Clara Giralt
  En línia, 2 de febrer
 • IVA i sector públic (I): Subvencions vinculades al preu
  Secretaria d’Hisenda
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Clara Giralt
  En línia, 11 de febrer
 • IVA i sector públic (II): Entitats duals. El règim de deducció de les administracions públiques als efectes de l’IVA
  Secretaria d’Hisenda
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Clara Giralt
  En línia, 25 de febrer
 • Contractació reservada a Centres de Treball i Empreses d’Inserció
  Direcció General de Funció Pública
  Durada: 2 h
  Assistència: Cristina Fernández
  En línia, 15 de març
 • IVA i sector públic (III). Subjecció a l’IVA de les entitats del Sector Públic de la Generalitat
  Secretaria d’Hisenda
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Clara Giralt
  En línia, 18 de març
 • Jornada IRPF (I). Les exempcions en els rendiments del treball
  Secretaria d’Hisenda
  Durada: 1,5 h
  Assistència: Clara Giralt
  En línia, 22 d’abril
 • Tramitador Electrònic de Recursos Especials en Matèria de Contractació
  Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
  Durada: 1 h
  Assistència: Cristina Fernández
  En línia, 10 de maig
 • Sessió (II) IRPF. Exempcions i retencions en els rendiments del treball
  Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
  Assistència: Clara Giralt i Sandra Sànchez
  Durada: 1,5 h
  En línia, 19 de maig
 • Jornada sobre supòsits pràctics de licitació electrònica
  Escola d’Administració Pública
  Assistència: Clara Giralt
  Durada: 3,5 h
  En línia, 26 de maig
 • I sessió sobre Tipologia d’ens públics i el seu impacte fiscal
  Secretaria d’Hisenda
  Assistència: Clara Giralt
  Durada: 1,5 h
  En línia, 16 de setembre
 • II sessió sobre Tipologia d’ens públics i el seu impacte fiscal
  Secretaria d’Hisenda
  Assistència: Clara Giralt
  Durada: 1,5 h
  En línia, 28 d’octubre
 • Curs de contractació basada en acords marc (10321/2021-1)
  Escola d’Administració Pública
  Assistència: Cristina Fernández
  Durada: 8 h
  En línia, 10, 12, 17 i 19 de novembre

Component humà

 • Webinar obert: Descobrir les claus de la transformació cultural
  Fundació Factor Humà
  Assistència: Sandra Sànchez
  Durada: 1,5 h
  En línia, 17 de febrer
 • Jornada "Nous criteris d'ocupació de l'espai per a un nou model de treball: l'Ordre VEH/49/2021"
  Escola d’Administració Pública de Catalunya
  Assistència: Clara Giralt i Sandra Sànchez
  Durada: 1,5 h
  En línia, 7 d’octubre

Prevenció de riscos laborals

 • Curs de formació per al teletreball. Entitats del sector públic institucional
  Escola d’Administració Pública
  Assistència: Clara Giralt, M. Antònia Julià, Marta Sabater i Sandra Sànchez
  Durada: 8 h
  En línia, del 27 de setembre al 8 d'octubre

Tecnologia i innovació

 • 55 Sessió web: "La importància de l’ús de llicències Creative Commons a l’Administració"
  Generalitat de Catalunya
  Assistència: Pilar Hernández
  Durada: 0,5 h
  En línia, 4 de febrer
 • AINA, novetats, objectius inicials i expectatives
  Barcelona Sumpercomputing Center (BSC)
  Assistència: Marta Grané
  Durada: 2 h
  En línia, 11 de febrer
 • Anima la teva web per fer-la més atractiva
  Cibernàrium
  Assistència: Henar Velàzquez
  Durada: 4 h
  En línia, 8 i 9 de març
 • Introducció a la tecnologia 5G i el seu impacte a les ciutats i l'Administració pública
  Escola d’Administració Pública
  Assistència: Albert Lago i Marcos Urbina
  Durada: 4 h
  En línia, 23 i 24 de març
 • Jornada "La ciberseguretat com mai te l'han explicada"
  Escola d’Administració Pública
  Assistència: Marcos Urbina
  Durada: 3 h
  En línia, 8 d’abril
 • 57 Sessió Web ‘Repensem l’Administració electrònica’
  Generalitat de Catalunya
  Assistència: Jordi Bover i M. Antònia Julià
  Durada: 0,5 h
  En línia, 8 d’abril
 • Crea vídeos per a Instagram i altres xarxes (2)
  Cibernàrium
  Assistència: Henar Velàzquez
  Durada: 2 h
  En línia, 27 de maig
 • 59a Sessió web: "De debò que algú es fixa en el web de la nostra institució?"
  Generalitat de Catalunya
  Assistència: Xavier Fargas i Anna Llobet
  Durada: 0,5 h
  En línia, 3 de juny
 • Programa píndoles Hootsuite: seguiment funcionalitats Hootsuite (publicar), presentació plataforma, seguiment funcionalitats Hootsuite (Engagement), seguiment funcionalitats Hootsuite (Analítiques)
  Xarxes Generalitat de Catalunya
  Assistència: Sandra Cuadrado
  Durada: 4 h
  En línia, del 28 d’octubre al 23 de novembre
 • DebatsMNACTEC: Tecnologies de reconeixement facial. Emocions al descobert?
  MNACtec
  Assistència: Marta Grané
  Durada: 1,5 h
  En línia, 17 de novembre

Eines ofimàtiques i de gestió

 • Data Storytelling: descobreix com narrar històries amb les dades
  Cibernàrium
  Assistència: Henar Velàzquez
  Durada: 4 h
  En línia, 9 i 11 de març
 • Jornada de presentació de REPRESENTA, el registre electrònic de representació de la Generalitat
  Generalitat de Catalunya
  Assistència: Clara Giralt i Sandra Sànchez
  Durada: 2 h
  En línia, 15 d’abril

Comunicació

 • 54 Sessió web: "L'Administració explicant històries?"
  Generalitat de Catalunya
  Assistència: Cristina Bofill, Jordi Bover i Montse Serra
  Durada: 0,5 h
  En línia, 14 de gener
 • 56 Sessió web: "Curant-nos en salut en la comunicació de la COVID"
  Generalitat de Catalunya
  Assistència: Xavier Fargas i Anna Llobet
  Durada: 0,5 h
  En línia, 4 de març
 • La teva INFOGRAFIA d'IMPACTE per a Comunicacions
  Fòrum d’activitats
  Assistència: M. Antònia Julià
  Durada: 1 h
  En línia, 5 de maig
 • 58 Sessió Web ‘Xarxes i missatgeria: ens posem a dieta?’
  Generalitat de Catalunya
  Assistència: Sandra Cuadrado
  Durada: 0,5 h
  En línia, 5 de maig
 • Jornades de debat sobre la COVID-19
  Institut d’Estudis Catalans
  Assistència: Cristina Bofill i M. Antònia Julià
  Durada: 1,5 h
  En línia, 18 de maig
 • Formentera 2.0. Cultura digital, noves tecnologies, Comunicació
  Visit Formentera
  Assistència: Sandra Cuadrado
  Durada: 15 h
  Formentera, del 27 al 30 de maig
 • VII Jornada de màrqueting cultural. La comunicació amb el públic en l’era post-pandèmia. Tendències i punts de trobada
  SDE (Servei de Desenvolupament Empresarial)
  Assistència: Xavier Fargas
  Durada: 4 h
  En línia, 24 de novembre