L’any 2021, com el 2020, ha continuat estant molt condicionat per la pandèmia: tot i el desig generalitzat de deixar-la enrere, la realitat és que els confinaments i les restriccions de la mobilitat han estat presents llargs períodes de l’any. Això ha implicat una priorització del teletreball que no ens ha impedit dur a terme la nostra tasca amb la mateixa eficiència que els anys anteriors: fins i tot, l’experiència acumulada i la millora de les eines emprades en el treball a distància han permès optimitzar moltes tasques. Per exemple, l’ús del paper imprès s’ha pràcticament eliminat amb la digitalització de diversos processos, ara molt més àgils.

En aquesta memòria del Centre podreu resseguir tota l’activitat duta a terme aquest any per assolir el nostre objectiu, que és sobretot augmentar i fer accessibles recursos terminològics de qualitat en llengua catalana. En apartats específics es recull el ressò d’aquestes activitats (apartat Impacte) i aspectes de caràcter més estructural (apartat Estructura).

Veureu que s’han editat una cinquantena de noves publicacions, entre les quals són especialment rellevants nous títols com el Lèxic d’al·lèrgies, el Diccionari de seguretat alimentària o el Diccionari de formatges i ampliacions de diccionaris ja editats, com ara la Terminologia de la ciberseguretat, el Diccionari de sociologia, la Terminologia de les vacunes o el Diccionari dels ocells del món. S’han elaborat també 24 materials gràfics interactius, sovint com a reforç divulgatiu dels diccionaris. Destaquen les infografies Termes del sistema electoral, L'esquí comença als peus: termes dels esquís, les botes i les fixacions, Realitat virtual i realitat augmentada: equipament i tècniques, Tendències alimentàries: vegetarianisme i la sèrie d’instruments musicals (guitarra, saxòfon i violí).

En l’apartat de la normalització de la terminologia catalana veureu que aquest any s’han normalitzat més de 350 termes en 15 sessions del Consell Supervisor, procedents sobretot de projectes sectorials i del Servei de Consultes. Com a novetat, s’han recollit dades de la freqüència d’ús dels termes estudiats per prendre decisions més acurades i poder avaluar-ne la implantació a partir del contrast amb els usos en anys posteriors.

Pel que fa al Servei de Consultes, aquest any hem superat les 2.000 consultes ateses, amb una rellevància especial de les de l’àmbit de les ciències de la salut relacionades amb la pandèmia, tant procedents de professionals de l’àmbit com dels mitjans de comunicació.

Les nostres eines de consulta terminològica en línia i de dades obertes han continuat augmentant: a final d’any estaven disponibles més de 10.000 articles terminològics nous al Cercaterm, 151 repertoris en el servei Terminologia Oberta i 167 títols en la col·lecció Diccionaris en Línia.

Finalment aquest any es van poder celebrar els Espais Terminològics, ajornats l’any anterior per la pandèmia, que han versat sobre la terminologia de la crisi climàtica i la meteorologia i s’han clos amb la presentació d’un nou portal temàtic, Terra, que s’uneix als sis que ja estaven actius, de gastronomia, economia i empresa, ciències de la salut, dret, TIC i esports.

En els diferents apartats d’aquesta memòria trobareu, doncs, el detall de molta feina feta amb l’objectiu d’enfortir la terminologia catalana, especialment important en un moment en què diverses veus han alertat d’un ús recessiu de la nostra llengua.

Jordi Bover i Salvadó. Director del TERMCAT

Jordi Bover i Salvadó
Director del TERMCAT

Back to top