Actuacions de gestió i recerca

En aquest apartat es fa un recull de les actuacions que s’han dut a terme per a facilitar la identificació, la captura, la gestió i la compartició sistemàtica de tot el coneixement vinculat al Centre.