Recerca

Al TERMCAT la recerca està subordinada a la producció terminològica, tant en l’elaboració com en la consulta i la divulgació d’aquesta producció. Pel que fa a l’elaboració i la consulta, manté permanentment actualitzada la metodologia, amb la intenció que doni coherència i sistematicitat al treball dels terminòlegs i faciliti així als usuaris la consulta de les fitxes terminològiques; pel que fa a la divulgació, promou la difusió en espais especialitzats dels diccionaris elaborats i de les qüestions suscitades en l’activitat terminològica.

Metodologia i criteris

Corpus metodològic

Actualització de tot el corpus metodològic que constitueix la base metodològica del TERMCAT i disseny de l’estructura que l’ha de fer accessible als usuaris des del web.

Diccionari de criteris terminològics

Afegiment de tretze fitxes i revisió de vuit fitxes més en aquest diccionari, que permet consultar la solució donada a qüestions terminològiques i els motius que hi han portat. Per exemple, s’hi han afegit comentaris sobre cita prèvia i sobre la diferència entre malbaratament alimentari i pèrdua d’aliments i entre drac i dragó i s’ha adequat als últims canvis de l’IEC l’explicació sobre el funcionament del guionet.

Textos de comunicació especialitzada


55 contribucions: 48 articles publicats i 7 comunicacions presentades en congressos


Entre les comunicacions especialitzades que s’han exposat o publicat en espais o mitjans externs destaquen, per les reflexions sobre qüestions metodològiques, lingüístiques, criteriològiques o comunicatives relacionades amb el treball terminològic, les contribucions següents:

Mitjans especialitzats amb què col·laborem periòdicament:

Mitjans especialitzats amb què hem col·laborat puntualment:

  • EAPC Blog. Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya; Universitat de Barcelona; Societat Catalana d’Història de la Medicina

Consells editorials o de redacció en què participem:

En el Catàleg de Publicacions es detallen els articles amb participació del TERMCAT publicats durant l’any 2021.

En l’apartat Jornades i congressos es detallen les contribucions presentades en jornades i congressos durant l’any 2021.