Difusió

Diccionaris en Línia

La producció terminològica del TERMCAT es focalitza, en bona mesura, en la publicació de nous títols de la col·lecció Diccionaris en Línia i en l’actualització dels diccionaris que ja s’hi han publicat els anys anteriors.


4 nous diccionaris
21 ampliacions de diccionaris
167 títols a la col·lecció Diccionaris en Línia


Al Catàleg de publicacions es pot consultar la llista completa d’obres publicades a la col·lecció, al costat de la resta de la producció del TERMCAT feta en altres formats. Per als detalls de cada diccionari, vegeu l’apartat Producció terminològica sectorial.

Terminologia Oberta

La Terminologia Oberta és el servei de descàrrega de repertoris terminològics d'interès general, procedents de treballs de recerca terminològica duts a terme pel TERMCAT. La descàrrega s’ofereix en diversos formats i sota llicències Creative Commons. Els repertoris es poden seleccionar a partir del títol, l’àmbit temàtic, la data d’actualització i el format de descàrrega.


4 nous repertoris
151 títols disponibles per a la descàrrega


 

Materials gràfics i multimèdia

Els productes terminològics s’ofereixen sovint en formats gràfics i multimèdia interactius, en què la imatge té una importància molt rellevant, i que donen accés a informació terminològica. Aquesta mena de productes de vegades tenen entitat per si mateixos, i de vegades s’ofereixen com a complement de diccionaris.


24 productes gràfics i multimèdia nous
121 productes diferents


Aquest any s’ha de destacar especialment la incorporació de materials que no ha elaborat directament el TERMCAT, sinó que s’han fet en col·laboració amb altres organismes implicats en la producció terminològica. Així, es poden destacar els materials elaborats en col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme (3 infografies) o amb el Departament d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya (5 infografies).

També mereix una atenció especial l’agilitat mostrada en l’elaboració de productes gràfics vinculats a l’actualitat informativa, com ara el material dedicat als termes de la factura de la llum o a l’erupció volcànica.

I destaquem també la sèrie iniciada sobre els instruments musicals (3 infografies) que es preveu que tingui continuïtat durant l’any 2022 i que se’n faci una edició en format físic per distribuir-la entre conservatoris, escoles, escoles de música, etc.

Apunts terminològics

Durant l’any 2021 s’ha mantingut la producció de comentaris terminològics per al web del Centre. Es tracta de textos breus en què es presenten novetats terminològiques, consultes resoltes des del Centre o bé comentaris que vinculen l’actualitat amb informació d’interès terminològic.


152 nous apunts


Concretament, durant l’any 2021 s’han difós 152 apunts, 90 dels quals creats de bell nou i la resta reelaborant materials difosos anteriorment.

Blog

El blog del TERMCAT és una altra eina de difusió de les notícies i, especialment, dels apunts i comentaris d’interès terminològic més vinculats amb l'actualitat. S’hi han publicat 73 apunts i s’hi han registrat prop de 60.000 visites.


73 nous apunts publicats


 

Butlletí d'informació

Al final de cada mes es publica el Butlletí d’informació del TERMCAT, que presenta un recull de les novetats destacades difoses durant aquell període, incloent-hi notícies i comentaris terminològics. El butlletí, al qual estan subscrites 2.232 persones, és l’eina privilegiada per estar al cas de la informació emesa des del Centre de Terminologia.


2.232 persones subscrites


 

Notes de premsa

Al marge de la publicació de notícies al web, des del Centre de Terminologia també es difonen en format de nota de premsa les informacions més destacades, amb l’objectiu que puguin ser redifoses especialment per mitjà dels mecanismes de publicació informativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.


49 notes de premsa