Organització

Consell de Direcció

Presidenta
Ester Franquesa i Bonet (fins al juny)

President
F. Xavier Vila Moreno (a partir del juny)

Secretaria de Política Lingüística

Vicepresident
Joandomènec Ros Aragonès (fins al juny)

Vicepresidenta
M. Teresa Cabré Castellví (a partir del juny)

Institut d'Estudis Catalans

Secretari
Jordi Bover i Salvadó
TERMCAT

Mila Segarra i Neira
Institut d'Estudis Catalans

Marta Xirinachs i Codina
Departament de Cultura

M. Carme Alcaraz Molina (fins al juny)
Jordi Martínez Soler (a partir de l’agost)
Departament d'Empresa i Coneixement

Mònica Pereña Pérez
Departament d'Educació

Olga Alay i Torrecilla
Departament d'Empresa i Coneixement

Josep Madorell i Bonora
Consorci per a la Normalització Lingüística

Consell Supervisor

Presidenta
M. Teresa Cabré i Castellví
Secció Filològica
Institut d'Estudis Catalans

Andreu Domingo Valls
Institut d'Estudis Catalans

Pere Montalat Buscató
Institut d'Estudis Catalans

Jordi Bover i Salvadó
TERMCAT

Joan Rebagliato i Nadal
TERMCAT

Secretaria
Dolors Montes i Pérez
Marta Sabater i Berenguer
TERMCAT

A proposta de la presidenta del Consell Supervisor i del director del TERMCAT són assessors adscrits del Consell Supervisor:

Joan Nunes Alonso
Doctor en Geografia

Carles Riera Fonts
Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Farmàcia i Teologia

A proposta de la presidenta de la Secció Filològica i del director del TERMCAT són assessors geolingüístics del Consell Supervisor:

Maria Josep Cuenca i Ordiñana
Doctora en filologia catalana (Institut d'Estudis Catalans)

Ramon Sistac i Vicén
Doctor en filologia catalana (Institut d'Estudis Catalans)

Joan Veny i Clar
Doctor en Filologia Catalana