Producció terminològica sectorial

El TERMCAT elabora recursos terminològics i assessora altres persones o institucions que n’elaboren per a posar-los a disposició dels usuaris especialitzats i de la societat en general.


75 projectes en curs
50 publicacions
10.492 articles terminològics nous


Entre els diccionaris nous publicats aquest any destaquen el Diccionari de la seguretat alimentària, el Lèxic d’al·lèrgies, el Diccionari de formatges i la Terminologia de la factura elèctrica. També són especialment rellevants les ampliacions de diversos productes publicats anteriorment: entre d’altres, la Terminologia de la ciberseguretat, la Terminologia dels videojocs, la Terminologia de les vacunes, el Diccionari de psiquiatria, el Diccionari de la COVID-19, el Diccionari casteller i el Diccionari de sociologia.

Igualment, han estat objecte d’actualització mensual durant el 2021 la Neoloteca, la Consulteca i el Diccionari de criteris terminològics.

Els productes gràfics es presenten tant de manera complementària a diccionaris en línia que s’han publicat o ampliat aquest any (per exemple, en els projectes de seguretat alimentària,  d’ocells, d’activitat parlamentària, dels sabors del món i dels instruments musicals), com també vinculats amb diccionaris publicats en anys anteriors (sobre la realitat virtual i la realitat augmentada, el teletreball i l’aprenentatge en línia, el sistema electoral, les tendències alimentàries...), o també com a productes autònoms (sobre l’erupció volcànica, la pedra i la calamarsa, el turisme, el màrqueting...).

Es presenten a continuació totes les obres terminològiques i especialitzades en què s’ha treballat durant l’any, agrupades en tres sectors temàtics i un quart grup d’obres multidisciplinàries.

De cada obra es donen algunes dades bàsiques: el contingut (nombre aproximat de termes, les llengües que conté cada article terminològic, si els articles tenen definicions o alguna altra informació, una breu descripció, etc.), les institucions que d’una manera o una altra hi estan implicades, la data de finalització del projecte i les actuacions que s’hi han dut a terme durant l’any. També s’ofereix el nombre de pàgines vistes durant el 2021 en el cas de productes publicats en línia i dels materials gràfics. Dins de cada àmbit els projectes s’ordenen d’acord amb la seva data de finalització.

Àmbit tècnic

Glossari de jardineria i paisatgisme (ampliació)
Termes: 2.079
Llengües: català
Definicions
Accés específic als darrers termes incorporats
Autoria: TERMCAT; Fundació de la Jardineria i el Paisatge
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb les fitxes procedents de les normes treballades el 2021, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 7.217

Terminologia de la ciberseguretat (ampliació)
Termes: 416
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Govern d'Andorra; Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 57 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: juliol
Pàgines vistes: 13.999

Terminologia de la factura elèctrica
Termes: 46
Llengües: català, castellà
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Agència Catalana del Consum. Institut Català d'Energia
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: juliol
Pàgines vistes: 3.126

Terminologia dels videojocs (ampliació)
Termes: 326
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 61 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: setembre
Pàgines vistes: 6.316

Diccionari de mobilitat sostenible (ampliació)
Termes: 168
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic). Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (Direcció General d’Energia, Direcció General de Transports i Mobilitat). Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Energia; Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Mobilitat; Autoritat del Transport Metropolità; Associació per a la Promoció del Transport Públic; Institut Metropolità del Taxi
Actuacions dutes a terme: elaboració de 103 fitxes noves, normalització, preparació de l’edició en línia

Terminologia de la fibra òptica
Termes: 100
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Actuacions dutes a terme: buidatge, compleció

Diccionari bàsic de gènere de punt (màquines de formació consecutiva)
Termes: 200
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil - Escola de Teixits
Actuacions dutes a terme: assessorament

Materials gràfics:

Realitat virtual i realitat augmentada: equipament i tècniques
Termes: 20
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Fundació i2CAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 1.337

Termes del teletreball i l’aprenentatge en línia
Termes: 12
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 1.753

Els nous trams del rebut de la llum
Termes: 4
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Agència Catalana del Consum. Institut Català d'Energia
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia de la factura elèctrica, edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 3.581

Àmbit científic

Lèxic de fàrmacs (ampliació)
Termes: 3.237
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Accions terapèutiques
Codi identificatiu (número CAS)
Accés específic als darrers termes incorporats
Autoria: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb els nous fàrmacs aprovats el 2021, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 4.755

Lèxic d'al·lèrgies
Termes: 1.972
Llengües: català, anglès, castellà, codi
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració de les fitxes a partir del subconjunt "Al·lèrgies" de l’extensió catalana de SNOMED CT, edició en línia, difusió
Edició: març
Pàgines vistes: 4.361

Terminologia de ciències de la salut (ampliació)
Termes: 21.295
Llengües: català, castellà, francès, anglès (i llenguatges científics, eventualment)
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Actuacions dutes a terme: incorporació de les fitxes dels nous productes de l’àmbit de la salut publicats el 2020, edició en línia, difusió
Edició: juliol
Pàgines vistes: 11.693

Diccionari enciclopèdic de medicina (actualització)
Termes: 75.720
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Institut d'Estudis Catalans; Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears; Enciclopèdia Catalana, SAU; TERMCAT; Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Institucions implicades: Fundació Dr. Antoni Esteve
Actuacions dutes a terme: revisió final (àrees de cirurgia per especialitats i genètica mendeliana), publicació de l'actualització anual, difusió
Edició: juliol
Pàgines vistes: 56.594

Terminologia de les vacunes (ampliació)
Termes: 185
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 51 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 4.117

Diccionari dels ocells del món (ampliació)
Termes: 10.300
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany, nom científic
Il·lustracions
Autoria: Fundació Barcelona Zoo; Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 2.241 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 35.050

Lèxic de malalties minoritàries (ampliació)
Termes: 774
Llengües: català, castellà, francès, anglès, codi
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut;  Servei Català de la Salut (CatSalut); Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT)
Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut amb 194 fitxes noves, revisió terminològica, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 747

Diccionari de psiquiatria (ampliació)
Termes: 971
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, TERMCAT
Institucions implicades: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 115 fitxes noves, actualització de definicions, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 10.283

Diccionari de seguretat alimentària
Termes: 507
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Institucions implicades: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Actuacions dutes a terme: compleció i revisió terminològica, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 1.043

Diccionari de la COVID-19 (ampliació)
Termes: 500
Llengües: català, occità, castellà, francès, gallec, portuguès, anglès, neerlandès, basc, àrab
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; Cosnautas; Fundació Dr. Antoni Esteve; Institut d’Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana; Osakidetza (Servei Basc de Salut); Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT); TERMIGAL; Tremédica; UZEI
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 40 fitxes noves, incorporació de denominacions en occità, gallec, neerlandès, basc i àrab, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 24.873

Projecte Guaita-ExtraCiT
Descripció: detecció de neologismes procedents de revistes i obres especialitzades de referència en català i anglès. Estudi de casos no introduïts en català
Institucions implicades: Institut d’Estudis Catalans; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: revisió final i difusió al Cercaterm de 190 fitxes procedents dels llistats extrets de les revistes Educació química i Revista de la Societat Catalana de Química. Revisió del llistat de termes anglesos procedent de la 8a edició de l'obra Biochemistry (2015). Contrast del llistat inicial amb el Cercaterm, extracció dels candidats a fitxa i elaboració de 185 fitxes terminològiques noves a partir dels neologismes detectats
Difusió de fitxes al Cercaterm: abril

Lèxic de proves de laboratori (classificació SNOMED CT)
Descripció: conjunt de 750 termes descriptius de proves de laboratori (LOINC), en català, anglès i el codi corresponent
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: revisió

Lèxic d'anatomia patològica (classificació SNOMED CT)
Descripció: conjunt de 3.200 termes descriptius d'anatomia patològica, en català, anglès i el codi corresponent
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: revisió de 1.200 termes i establiment de criteris de traducció per a la versió catalana

Diccionari de virologia
Termes: 800 (estimació)
Llengües: català, castellà, francès, anglès (i llenguatges científics, eventualment)
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: definició del projecte

Diccionari de la transició energètica
Termes: 500 termes (estimació)
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: definició del projecte

Materials gràfics:

Ocells amb noms de dona
Termes: 6
Llengües: català, nom científic
Autoria: Fundació Barcelona Zoo; Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari dels ocells del món, edició en línia, difusió
Edició: abril
Pàgines vistes: 2.232

Pedra o calamarsa?
Termes: 4
Llengües: català
Autoria: Servei Meteorològic de Catalunya; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de fitxes normalitzades, edició en línia, difusió
Edició: abril
Pàgines vistes: 746

Ocells passeriformes-1
Termes: 69
Llengües: català, nom científic
Autoria: Fundació Barcelona Zoo; Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari dels ocells del món, edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 1.948

L’erupció volcànica
Termes: 6
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de fitxes del Cercaterm, edició en línia, difusió
Edició: setembre
Pàgines vistes: 2.329

Seguretat alimentària: els additius alimentaris
Termes: 16
Llengües: català
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
Institucions implicades: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari de seguretat alimentària
Edició: desembre
Pàgines vistes: 503

Àmbit social i humanístic

Diccionari general de l’esport (ampliació)
Termes: 11.494
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya; Govern d'Andorra; Govern de les Illes Balears; Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 88 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 23.710

Glossari de sabors del món (ampliació)
Termes: 106
Llengües: català, castellà, francès, anglès, xinès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 21 fitxes noves, incorporació d'imatges i equivalents, edició en línia, difusió
Edició: abril
Pàgines vistes: 1.675

Nomenclatura de gestió universitària (ampliació)
Termes: 706
Llengües: català, castellà, anglès
Autoria: Xarxa Vives d’Universitats
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 120 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 6.312

Diccionari casteller (ampliació)
Termes: 110
Llengües: català, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Consorci per a la Normalització Lingüística
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 7 fitxes noves, incorporació de denominacions i definicions en anglès, edició en línia, difusió
Edició: abril
Pàgines vistes: 4.252

Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual, transgènere) (ampliació)
Termes: 392
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Marta Breu Díez
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 16 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 21.326

Diccionari de l’activitat parlamentària (ampliació)
Termes: 422
Llengües: català, occità, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Parlament de Catalunya; Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: incorporació d’equivalents en la llengua de signes catalana
Edició: setembre
Pàgines vistes: 8.118

Terminologia dels instruments musicals (ampliació)
Termes: 339
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Amical Wikimedia; Escola Superior de Música de Catalunya; Museu de la Música de Barcelona
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 77 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: juny-novembre
Pàgines vistes: 15.266

Diccionari de sociologia (ampliació)
Termes: 2.039
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: ampliació amb 394 fitxes noves, edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 24.885

Diccionari de formatges
Termes: 77
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: buidatge, compleció, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 1.261

Paraules de riu
Termes: 800
Llengües: català
Definicions
Autoria: Jordi Salvador
Actuacions dutes a terme: assessorament

Vocabulari comú dels contractes públics
Descripció: vocabulari que estableix un sistema de classificació únic dels contractes públics i té com a objectiu unificar les referències que utilitzen els òrgans de contractació i les entitats adjudicatàries per a descriure els objectes dels contractes; conté 9.454 termes
Institucions implicades: Diputació de Girona; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: revisió de la versió catalana, presentació pública i difusió

Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat
Descripció: guia amb recomanacions sobre el llenguatge i la terminologia que cal usar per a referir-se a les persones amb discapacitat; conté un glossari d'una cinquantena d'expressions
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Secretaria de Política Lingüística; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: revisió de la terminologia de la guia

Terminologia dels esports d’hivern (actualització)
Termes: 1.300
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Govern d’Andorra
Actuacions dutes a terme: revisió de neologismes normalitzats

Diccionari de la dansa clàssica
Termes: 180
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions, il·lustracions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Institut del Teatre, Institut Escola Artístic Oriol Martorell
Actuacions dutes a terme: revisió terminològica, compleció d'il·lustracions, normalització

Terminologia de les barreres comercials
Termes: 100
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
Actuacions dutes a terme: buidatge, compleció

Terminologia de la corrupció
Termes: 80
Llengües: català
Definicions
Autoria: TERMCAT, UAB (grup de recerca sobre Política, Institucions i Corrupció a l'Època Contemporània)
Institucions implicades: Oficina Antifrau de Catalunya
Actuacions dutes a terme: definició del projecte, signatura d’un conveni de col·laboració

Diccionari de la mediació
Termes: aprox. 700
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: signatura d’acord de coautoria, validació de l’arbre de camp, inici de revisió temàtica

Diccionari de la terminologia
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: definició del projecte

Diccionari del dret processal
Llengües: català, castellà
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: definició del projecte

Materials gràfics

Termes del sistema electoral
Termes: 8
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia electoral bàsica, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 1.236

Les plantes a la cuina xinesa: els sabors del món
Termes: 10
Llengües: català, xinès
Autoria: Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
Actuacions dutes a terme: assessorament per a l’elaboració a partir de les fitxes de Sabors del món, difusió
Edició: febrer

L'esquí comença als peus: termes dels esquís, les botes i les fixacions
Termes: 26
Llengües: català
Autoria: Federació Catalana d'Esports d'Hivern; TERMCAT
Institucions implicades: Govern d’Andorra
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari general de l'esport, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 678

Els colors del màrqueting
Termes: 7
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de fitxes de la Neoloteca, edició en línia, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 1.836

Tendències alimentàries: vegetarianisme
Termes: 18
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia de les tendències alimentàries, edició en línia, difusió
Edició: juliol
Pàgines vistes: 863

Sèrie d’infografies sobre l’activitat parlamentària:
Sopa de lletres de l’activitat parlamentària
Sessió constitutiva del Parlament de Catalunya
Elecció del president o presidenta de la Generalitat
Preguntes orals
Sistemes de votació i majories parlamentàries
Debat de política general

Autoria: Parlament de Catalunya; Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència/Departament de la Presidència; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Diccionari de l’activitat parlamentària, edició en línia, difusió
Edició: febrer-setembre
Pàgines vistes: 751

Sèrie d’infografies sobre les parts dels instruments:
Parts de la guitarra
Parts del saxòfon
Parts del violí

Termes: 77
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Escola Superior de Música de Catalunya; Museu de la Música de Barcelona
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes de la Terminologia dels instruments musicals, edició en línia, difusió
Edició:  juny-novembre
Pàgines vistes: 3.058

Sèrie d’infografies sobre turisme:
Turisme: com treballem al s. XXI
Per allotjar-vos / fer els àpats
En un aeroport

Termes: 27
Llengües: català
Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Treball; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració a partir de les fitxes del Cercaterm, edició en línia, difusió
Edició: setembre
Pàgines vistes: 1.321

Obres multidisciplinàries

Neoloteca (ampliació)
Fitxes: 9.975
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb les fitxes dels termes normalitzats el 2021, difusió
Actualització: trimestral
Pàgines vistes: 95.302

Consulteca (ampliació)
Fitxes: 8.044
Llengües: català, castellà, francès, italià, anglès, alemany
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb les fitxes dels termes resolts pel Servei de Consultes el 2021, difusió
Actualització: mensual
Pàgines vistes: 16.435

Diccionari de criteris terminològics (ampliació)
Fitxes: 332
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut amb les fitxes dels criteris elaborats el 2021, difusió
Actualització: mensual
Pàgines vistes: 27.643

Normes tècniques

Normes UNE

El TERMCAT elabora la versió catalana oficial de les normes ISO/UNE en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització (UNE), formalitzada en convenis signats des del 2005, el darrer dels quals s’ha renovat el setembre de 2019.

Dues noves normes UNE editades:

  • UNE-EN ISO 22301:2020 Seguretat i resiliència. Sistema de gestió de la continuïtat del negoci. Requisits
  • UNE-EN ISO 17100:2015 Serveis de traducció. Requisits per als serveis de traducció 

Una selecció de la terminologia corresponent s’ha incorporat al Cercaterm

 

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme

El 2021 el TERMCAT ha continuat col·laborant amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i ha dut a terme la revisió terminològica dels glossaris continguts en les normes:

  • NTJ 01W Criteris de selecció dels elements vegetals en els projectes de jardineria
  • NTJ 14N Treballs d’inventari dels espais verds i dels seus elements

Els termes revisats s’han incorporat al Glossari de jardineria i paisatgisme.