Tecnologia i aplicacions

Des de l’àrea de tecnologia i aplicacions es presta suport als usuaris, els especialistes i els membres de la comunitat TERMCAT i es manté la plataforma tecnològica actualitzada per a l’elaboració i la difusió del treball terminològic.

Sistemes informàtics

 • Atenció de 194 peticions relacionades amb el manteniment del programari i el maquinari del Centre.
 • Atenció i resolució d’incidències de connectivitat entre el TERMCAT i la Generalitat de Catalunya.
 • Primeres passes per a l’establiment de la ruta de migració cap al núvol de tots els sistemes informàtics del TERMCAT.

Maquinari

 • Retirada d’ordinadors i nova configuració dels equips portàtils per a poder utilitzar-los indistintament al TERMCAT o teletreballant.
 • Adquisició de material informàtic per a facilitar el teletreball (monitors, teclats i ratolins).
 • Reinstal·lació d’ordinadors per a poder fer-ne donació.

Aplicacions

 • Manteniment de la plataforma web i suport a la creació del nou portal temàtic Terra.
 • Posada en producció de la plataforma web de l’Associació Europea de Terminologia.
 • Finalització del procés de migració de les dades bibliogràfiques del TERMCAT de Winisis cap a Koha i adequació de les cerques.
 • Manteniment i millora de la interfície de programació d’aplicacions (API), que facilita l’accés a les bases de dades terminològiques del TERMCAT, per al desenvolupament d’aplicacions i la sincronització automatitzada de dades, especialment des de la plataforma Optimot.
 • Manteniment i actualització de tot el programari associat a la gestió i la publicació de dades terminològiques, documentals i factuals del Centre.
 • Manteniment i actualització de les aplicacions en servei, com ara Adobe suite, Siltra i Blaise.

Gestió de dades terminològiques

 • Intervencions en el programari de gestió terminològica propi (el GdT i el GdTweb), per a atendre necessitats sorgides en diversos processos de treball del Centre, tant amb relació a l’elaboració de projectes com a la gestió integral de les dades.
 • Desenvolupaments singulars per a atendre peticions d’importació de dades des de formats originals diversos cap al GdT, vinculats a projectes en curs o a cessions de dades.
 • Importació de dades terminològiques en diferents formats cap a diccionaris GdT, per a poder-ne fer posteriorment difusió des del Cercaterm.
 • Desenvolupament d’un projecte de definició de les prestacions i funcionalitats d’un nou gestor de terminologia, que inclou el detall de nous aspectes metodològics i de gestió terminològica d’interès per al Centre. Aquesta actuació l’ha dut a terme una empresa externa amb el suport del TERMCAT.