Gestió terminològica

Procés transversal dins l’activitat del TERMCAT que té un doble objectiu: d’una banda, prestar suport a la creació, la recuperació i l’arxivament de repositoris dins les bases de dades del Centre, fonamentalment durant les fases d’elaboració i difusió de continguts, i, d’una altra banda, vetllar pel manteniment dels continguts d’aquests repositoris i per la seva gestió integrada, prestant una atenció especial a les dades terminològiques de consulta pública.

Dades terminològiques de consulta pública

 

Contribucions externes

Aquest any el TERMCAT ha continuat treballant en la línia del treball col·laboratiu per incloure en les bases de dades del Centre fitxes terminològiques de qualitat elaborades per altres organismes i particulars, amb la voluntat de cobrir els buits de terminologia detectats en les bases de dades públiques del TERMCAT i, fonamentalment, per anar teixint una xarxa de col·laboració amb altres sectors implicats en terminologia catalana.

Nombre de fitxes noves de procedència externa (2018-2021)Distribució de les fitxes per procedència    
Societat Catalana d’Estudis Jurídics. Institut d’Estudis Catalans Diccionari jurídic (ampl. 2021) 48
Xarxa Vives d’Universitats Nomenclatura de la gestió universitària, 4a ed. 120
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya Diccionari de ports i costes 1.763
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya Vocabulari d’hidrologia subterrània 2.543
Jordi García Soler Diccionari de brànding verbal 528
Martí Nadal i Assumpció Moret Noms comuns de malalties de plantes 788
Manuel Pérez Saldanya Diccionari de lingüística 3.886

 

Classificació general de les àrees temàtiques

La classificació temàtica general és l’eix sobre el qual el TERMCAT fonamenta la gestió terminològica de les seves bases de dades i, també, el punt de referència per a l’etiquetatge dels seus continguts.


Continuació dels treballs de revisió i actualització de la classificació temàtica general


Aquest any s’ha treballat en la revisió de l’estructuració temàtica de l’àrea dedicada a l’alimentació i la gastronomia. Igualment, s’ha dedicat una especial atenció a la identificació de continguts terminològics disponibles que temàticament podien ser d’interès per a la consulta des del nou portal Ciències de la Terra (vegeu l’apartat Canals sectorials).