Canals sectorials

Amb els canals sectorials el TERMCAT impulsa la col·laboració i la implicació d’experts de referència dels diferents sectors d’activitat en la producció i l’actualització constant de la terminologia pròpia dels seus camps de coneixement, i posa a l’abast dels usuaris els recursos terminològics específics dels àmbits tractats.

L’activitat dels canals sectorials s’orienta a:

 • organitzar i difondre els continguts terminològics disponibles en els portals temàtics corresponents;
 • treballar, de manera estable i coordinada, amb grups d’experts dels diferents sectors;
 • detectar en els diferents sectors d’especialitat buits terminològics i neologismes per als quals es requereix una denominació en català;
 • actualitzar periòdicament la terminologia d’aquests sectors.

Portals temàtics

Els portals temàtics integrats en el web del TERMCAT permeten l’accés a recursos terminològics específics dels següents àmbits del coneixement:

 • Alimentació i gastronomia
 • Ciències de la salut
 • Ciències de la Terra
 • Dret
 • Economia i empresa
 • Esport
 • TIC

Aquest any destaca la posada en marxa d’un un nou portal temàtic dedicat a les ciències de la Terra amb l’objectiu d’impulsar la difusió temàtica de la terminologia d’aquest àmbit entre el públic objectiu.

Cadascun dels portals temàtics es caracteritza per:

 • disposar d’un cercador terminològic;
 • donar accés a comentaris, articles, criteris, notícies i enllaços a diccionaris i altres recursos d’interès per a cada sector d’especialitat;
 • oferir un canal de comunicació als usuaris interessats a fer consultes o suggeriments.

Alimentació i gastronomia

Portal Terminologia de l'alimentació i la gastronomia

Treball terminològic:

 • actualització anual de Sabors del món, amb la incorporació, aquest any, d’imatges i equivalents en xinès;
 • publicació parcial del Diccionari de formatges;
 • publicació parcial del Diccionari de seguretat alimentària;
 • elaboració i difusió de fitxes terminològiques d’aquest àmbit.

Gestió del coneixement:

 • depuració de fitxes terminològiques, de l’àmbit dels lactis, per a l’elaboració del Diccionari de formatges.

Comunicació:

 • elaboració i difusió mensual d’apunts terminològics de l’àmbit de l’alimentació i la gastronomia que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal.

Cooperació:

 • col·laboració amb l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà per a l’elaboració del Diccionari de formatges.

Ciències de la salut

Portal Terminologia de les ciències de la salut (DEMCAT)

Treball terminològic:

 • publicació de les actualitzacions del diccionaris en línia Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT), Terminologia de ciències de la salut, Lèxic de malalties minoritàries i Lèxic de fàrmacs;
 • publicació de noves edicions de diccionaris en línia: Diccionari de la COVID-19, Diccionari de psiquiatria, Terminologia de les vacunes;
 • publicació de nous diccionaris en línia: Lèxic d’al·lèrgies i Diccionari de seguretat alimentària;
 • elaboració i edició del Diccionari multilingüe de la COVID-19 (en format electrònic i en línia);
 • publicació d’una infografia interactiva sobre additius alimentaris;
 • producció de fitxes terminològiques de termes vinculats a les ciències de la salut i de la vida, a partir de les consultes resoltes procedents d’usuaris;
 • detecció de neologismes i preparació de dossiers de normalització per al Consell Supervisor (especialment en termes de genètica);
 • assessorament de més de 1.500 termes terminologia catalana de subconjunts SNOMED CT (proves de laboratori LOINC i anatomia patològica).

Gestió del coneixement:

 • revisió, actualització i depuració de fitxes terminològiques del Cercaterm, de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida, amb marcatge d’estat pendent de revisió.

Comunicació:

 • elaboració i difusió d’apunts terminològics de l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal (és destacable la producció relacionada amb termes d’actualitat de la COVID-19);
 • publicació d’apunts terminològics de les ciències de la salut i de la vida als mitjans digitals COMB, Panace@, Butlletí Neurologia Catalana, Gimbernat i Recercat.

Cooperació:

 • participació d’experts d’institucions i organismes rellevants en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida o la terminologia (Societat SocDEMCAT de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balear, Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de Tremédica, d’Uzei i de Termigal) en la resolució de consultes i l’elaboració dels productes terminològics publicats aquest any en el portal.

Ciències de la Terra

Portal Terminologia de les ciències de la Terra

Treball terminològic:

 • producció de fitxes puntuals fruit de les consultes dels usuaris i del buidatge de revistes especialitzades;
 • preparació dels dossiers de normalització per al Consell Supervisor de diversos termes de resolució complexa;
 • inici del projecte d’elaboració d’un Diccionari de transició energètica.

Comunicació:

 • elaboració de les infografies Pedra o calamarsa? i L'erupció volcànica;
 • redacció d’apunts sobre termes de l’àmbit que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal;
 • publicació de dos articles de termes de l’àmbit en el Butlletí RECERCAT i en la publicació Les Notícies de Llengua i Treball;
 • presentació del portal Terra (“El portal Terra: una proposta i una invitació”) en el marc dels Espais Terminològics.

Cooperació:

 • creació d’un grup de treball vinculat al portal, constituït per 16 experts en ciències de la Terra i ambientals de procedències diverses;
 • celebració dels Espais Terminològics, dedicats a la terminologia de la crisi climàtica i la meteorologia.

Dret

Portal Terminologia jurídica

Treball terminològic:

 • ampliació i actualització del Diccionari jurídic (inclou 48 fitxes noves i 135 fitxes modificades ja publicades);
 • elaboració i difusió de 51 fitxes terminològiques de l’àmbit del dret.

Gestió del coneixement:

 • depuració de fitxes terminològiques del Cercaterm, de l’àmbit del dret, que fins ara es difonien amb un marcatge que indicava que estaven pendents d’actualització.

Comunicació:

 • publicació i difusió, cada quinze dies, d’apunts terminològics elaborats pels membres del Comitè Terminològic de Dret;
 • publicació i difusió de 7 infografies: Termes del sistema electoral, Sopa de lletres parlamentària, Sessió constitutiva del Parlament, Elecció del president o presidenta de la Generalitat, Preguntes orals, Sistemes de votació i majories parlamentàries i Debat de política general.

Economia i empresa

Portal Terminologia d'economia i empresa

Treball terminològic:

 • elaboració (en curs) del diccionari Terminologia de les barreres comercials;
 • detecció de neologismes i elaboració de les fitxes corresponents;
 • actualització de fitxes terminològiques ja existents.

Gestió del coneixement:

 • revisió i depuració de fitxes terminològiques del Cercaterm, de l’àmbit de l’economia i l’empresa, amb marcatge d’estat provisional.

Comunicació:

 • publicació de la infografia Els colors del màrqueting;
 • publicació mensual d’apunts terminològics de l’àmbit de l’economia i l’empresa que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal;
 • publicació quinzenal d’apunts terminològics de l’àmbit de l’economia i l’empresa al diari digital Via Empresa.

Cooperació:

 • establiment de contacte amb l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) per a la col·laboració en l’elaboració de la Terminologia de les barreres comercials.

Esport

Portal Terminologia de l'esport

Treball terminològic:

 • ampliació del Diccionari general de l’esport (afegiment de 89 fitxes de ciclisme i esports diversos) i elaboració d’una infografia sobre el material de l'esquí alpí;
 • actualització de 24 fitxes terminològiques d'esports d'hivern ja existents, per motius d'implantació, en col·laboració amb el Govern d'Andorra;
 • detecció de neologismes i elaboració de les fitxes corresponents.

Comunicació:

 • elaboració i difusió d’apunts terminològics i de la infografia de material d'esquí, en col·laboració amb les federacions catalanes corresponents.

Cooperació:

 • normalització de termes de bàsquet en col·laboració amb Catalunya Ràdio;
 • col·laboració amb el Govern d'Andorra i amb diverses federacions catalanes associades a la UFEC en l’elaboració i la difusió d’apunts i infografies.

TIC

Portal Terminologia de les TIC

Treball terminològic:

 • ampliació de la Terminologia dels videojocs i de la Terminologia de la ciberseguretat, i elaboració i difusió de dues noves infografies: Realitat augmentada i realitat virtual: equipament i tècniques i Termes del teletreball i l’aprenentatge en línia.

Comunicació:

 • difusió de nous productes i elaboració i difusió d’apunts terminològics de l’àmbit que s’han considerat d’interès per als usuaris del portal.

Cooperació:

 • participació en esdeveniments de l’agenda terminològica europea per a presentar-hi el projecte de la Terminologia de la ciberseguretat: a la cimera de l’Associació Europea de Terminologia i a la jornada de la Xarxa Panllatina de Terminologia REALITER.